Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Fellowship psychiatrie

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Vacaturemail
X

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Geef je mailadres op en vink de functiecategorieën aan waarin je interesse hebt. Je ontvangt dan wekelijks een mail met de nieuwste vacatures.


Functie


Regio
Verzend uw voorkeuren.
X

Vacaturemail

We hebben jouw voorkeuren ontvangen. Je ontvangt van ons één keer per week een mail met daarin de vacatures die aan jouw opgegeven voorkeuren voldoen. In deze mail vind je een link om jouw voorkeuren te wijzigen of je kunt je uitschrijven.


Functie categorie
Opleidingsniveau
StandplaatsAantal uur

Alle vacatures

48 resultaten

Verpleegkundige Volwassenen open Ede 2018/446

De Acute Keten volwassenen is momenteel volop in beweging waarbij de open kliniek een centraal onderdeel is van de gehele keten. Om samenhang in de keten te bevorderen is het van belang ook affiniteit te hebben met het werken op de gesloten/HC kliniek en met dove en slechthorende patiënten die ook verblijven binnen de acute keten.  ...


Solliciteer nu!

Senior verpleegkundige Volwassenen gesloten Ede 2018/447

In samenspraak met de zorgmanager, programmaleider en het team werken we aan de gewenste ontwikkelingen binnen de acute psychiatrie. Binnen dit proces van veranderen en ontwikkelen ben je als senior verpleegkundige een kartrekker en heb je een brugfunctie tussen het team en de leidinggevenden. Daarnaast ben je met je collega's verantwoordelijk voor de verpleging van de patiënte...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Volwassenen gesloten Ede 2018/461

Je bent met je collega's verantwoordelijk voor de verpleging van de patiënten op de gesloten kliniek. Dit doe je in nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team waarbij we toewerken naar stabilisatie van de patiënten. De acute keten is momenteel volop in ontwikkeling en hoewel je standplaats de gesloten kliniek is, ben je binnen de keten breed inzetbaar en kun je daa...


Solliciteer nu!

Arts voor het voorwachtrooster Wolfheze en Arnhem 2018/471

Pro persona zoekt voor het voorwacht rooster Arnhem – Wolfheze basisartsen met ervaring of voorkeur voor het werken in de psychiatrie. De diensten kunnen gedraaid worden in de vorm van een aanwezigheidsdienst op contract basis of middels een ZZP constructie. De diensten kunnen volgens een vast patroon worden ingepland buiten kantoortijden.   We kennen: - avonddiensten door de ...


Solliciteer nu!

Hoofd zorgprogramma Psychose en EPA 2018/465

Als Hoofd Zorgprogramma Psychose en EPA zorg je ervoor dat: • bij de ontwikkeling van het zorgprogramma inhoudelijke ontwikkeling en innovatie is afgestemd met relevante betrokkenen; • de kwaliteit (effectiviteit, state of het art), betaalbaarheid en toegankelijkheid bij de ontwikkeling van het zorgprogramma zijn meegenomen  • de programmaontwikkeling samenh...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Wolfheze 2018/451

Je bent als persoonlijk begeleider van een aantal cliënten hun steun en toeverlaat, waarbij je verpleegkundige en ADL-handelingen uitvoert. De herstelgerichte SRH-methodiek is, naast onze gastvrijheid, leidraad in ons werk en geeft een professioneel kader aan ‘oog voor de cliënt’. Je werkt intensief samen met de andere disciplines (zoals psychiater, klinisch psychol...


Solliciteer nu!

Psychiater Kliniek Voortgezette Behandeling Ouderen Wolfheze 2018/453

Je vervult een belangrijke rol als regiebehandelaar in de patiëntenzorg en werkt multidisciplinair samen.  Je bent verantwoordelijk voor intakes, indicatiestelling, onderzoek en behandeling van opgenomen patiënten en superviseert arts assistenten. Je bent een belangrijke schakel in de keten met opnamekliniek, ambulante teams en verwijzers. Je hebt een stevige rol in h...


Solliciteer nu!

GZ psycholoog BGGZ Indigo en SGGZ Pro Persona stemming (Tiel) 2018/200

Als GZ psycholoog verricht je intakes, voer je behandelingen uit en ben je als regiebehandelaar verantwoordelijk voor het zorgproces. Daarnaast geef je werkbegeleiding en/of supervisie aan opleidelingen of masterpsychologen. Doordat je gaat werken binnen zowel de BGGZ als de SGGZ heb je veel afwisseling in je werk en behandel je uiteenlopende doelgroepen....


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Volwassenen Opnamekliniek Tiel 2018/402

Als ervaren verpleegkundige lever je excellente acute verpleegkundige zorg, waarbij de herstelgerichte SRH-methodiek én intensief samenwerken met de andere disciplines (zoals psychiater, klinisch psycholoog en therapeuten) onze leidraad zijn. Je bent niet bang voor sprongen in het diepe, en werkt enthousiast mee in innovatieve projecten, of in andere klinische of ambulante teams, ...


Solliciteer nu!

Psychiater team stemming Arnhem 2018/452

Je werkt als regiebehandelaar voor cliënten in de brede zin van het woord. Daarnaast ben je programmaleider. Als programmaleider ben je de visionaire aanjager gericht op efficiënte behandelingen en ontwikkelingen in de zorg.  Dat doe je niet alleen, maar samen met de regio-overstijgende programmaraad die geleid wordt door een hoofd zorgprogramma.  Als psychiater verz...


Solliciteer nu!

Arts behandelkliniek Volwassenen Wolfheze 2018/457

Het, onder supervisie, beoordelen en behandelen van psychiatrische patiënten binnen de eerste dagen van de crisisopname. ...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Lunteren 2018/448

Het verrichten van groepspsychotherapie binnen het behandel- en leefmilieu waar de  methodische stroming van de Schematherapie van Young wordt gehanteerd; het uitvoeren van het regiebehandelaarschap; het verrichten van intakes en psychodiagnostisch (screenings)onderzoek; het bieden van werkbegeleiding aan GIOS; het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de be...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist forensische psychiatrie Wolfheze 2018/443

Je werkt in een multidisciplinair team als een van de regiebehandelaren en medebehandelaar waarbij je met het team werkt aan risicomanagement en resocialisatie. Hierbij verricht je diagnostiek, geef je de behandeling en risicomanagement vorm en coördineer je dit in het multidisciplinaire team. Je levert een actieve bijdrage aan verbetering van interne werkprocessen, beleidsontwikkel...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Ede team bipolair 2018/438

Je zult voornamelijk werken vanuit het zorgprogramma Bipolair en van hieruit je bezig houden met behandeling, psycho-educatie en preventie....


Solliciteer nu!

Avond-, nacht-, weekendhoofd Nijmegen 2018/427

Als nachthoofd ben je werkzaam binnen de locatie Nijmegen. het betreft hier de afdelingen op de Nijmeegsebaan, de opname afdelingen op de Reinierpostlaan nabij het Radboud ziekenhuis en de locatie Overwaal te Lent. Eind 2019 is het de bedoeling dat alle buiten locaties gecentreerd zijn op de Nijmeegse baan, daar ontstaat dan ook een HIC afdeling voor de opname bedden. In de nacht coö...


Solliciteer nu!

GZ- psycholoog Poli Neuropsychiatrie Wolfheze 2018/270

Binnen ons zorgprogramma Neuropsychiatrie heeft de GZ-psycholoog een belangrijke rol. Allereerst wordt een groot deel van de intake uitgevoerd door de GZ-psycholoog. We werken met een intakecarrousel waarbij de cliënt op één dag gezien wordt door de verschillende disciplines en aan het einde van de dag met een behandelvoorstel op zak ons mooie terrein in Wolfheze weer ...


Solliciteer nu!

Psychiater Behandelkliniek Volwassenen Arnhem 2018/392

Als psychiater ben je regiebehandelaar en verzorg je intakes en psychiatrisch onderzoek bij onze cliënten. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor de farmacotherapie. Daarnaast stuur je mede-behandelaren aan en zorg je ervoor dat de administratie op orde is. Je werkt intensief samen met je teamgenoten, verwijzers en ketenpartners. Je participeert in de acute dienst (4 uur per wee...


Solliciteer nu!

Psychiater FACT Nijmegen 2018/372

Als psychiater in dit FACT team heb je behalve je eigen beroepsverantwoordelijkheid als regie behandelaar ook een belangrijke rol als spelverdeler en inspirator. Behandellijnen en (FACT) visie uitdragen en koers houden zijn daarbij belangrijke aspecten. Risico taxaties en medicatie beleid behoren vanzelfsprekend tot je portefeuille. Effectief en plezierig samenwerken in de interne en ext...


Solliciteer nu!

klinisch psycholoog Ede Persoonlijkheidsstoornissen 2018/373

Je gaat je bezig houden met het doen van intakes & indicatiestellingen en  het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek vanuit de gebruikte kaders: schematherapie of DGT. Behandelingen worden zowel in groepsverband als individueel geboden. Ervaring is niet per se noodzakelijk; affiniteit wèl....


Solliciteer nu!

Arts Tiel 2018/269

Verlenen van medisch psychiatrische zorg. Uitvoeren van diagnostiek bij cliënten/patiënten en het opstellen en uitvoeren van het behandelplan op het gebied van medisch psychiatrische zorg, onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Je werkt 16 uur bij de afdeling jeugd, en overige 16 uur binnen de 7x24 crisisdienst zowel binnen als buiten kantoortijden....


Solliciteer nu!

Arts Tiel 2018/268

De crisisdienst biedt 24/7-zorg volgens een rooster. Deels werk je overdag , deels buiten kantoortijden. Kenmerkend voor de crisisdienst in Tiel is dat de arts samen met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige  crisisinterventies doen zowel binnen als buiten kantoortijden. Een psychiater in de achterwacht functie is ten allen tijde bereikbaar voor overleg. Een team, waarin we op in...


Solliciteer nu!

Psychiater Centrum voor Psychotherapie Lunteren 2018/359

Bijdragen bij en uitvoering geven aan het algemeen psychiatrisch behandelingsbeleid in het Centrum voor Psychotherapie; het verrichten van groepspsychotherapie binnen het psychodynamische referentiekader (Dynamic Interpersonal Therapy ); het bieden  van farmacotherapie; het verrichten van intakes en psychodiagnostisch screeningsonderzoek, als ook het bieden van consultatie...


Solliciteer nu!

Maatschappelijk werker Arnhem FACT Noord 2018/341

Je richt je bij deze doelgroep op behandeling, rehabilitatie en herstel, zowel met de patiënt, als familie als ook in de wijk. Je zorgt er mede voor dat wordt voldaan aan het caseloadbeheer, de productie, de dossierinhoud en de gestelde eisen aan administratie en je draagt bij aan de ontwikkelingen in het FACT team....


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Arnhem 2018/301

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de behandelingen in samenwerking met de psychiater en medebehandelaren;  je verricht diagnostiek, indicatiestelling, somatisch onderzoek en behandeling zowel individueel als in groep;  je levert een actieve bijdrage aan de verbetering van interne werkprocessen, beleidsontwikkeling en de afstemming met partners binnen en buiten...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige FACT / ACT VIP Tiel 2018/324

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in het FACT-team Volwassenen Ambulant in de regio Rivierenland bestaat je caseload met name uit mensen met een psychotische stoornis in de thuissituatie en enkele cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Wat betreft de eerste groep ligt de nadruk op het bieden van zorg, en soms het overnemen van zorg. Voor de tweede groep g...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Arnhem 2018/310

Als verpleegkundig specialist ben je regiebehandelaar met een eigen caseload en ondersteun je het team bij somatische screening en medicatie beleid.  Ook begeleidt je een collega in opleiding. Daarnaast wordt je bijdrage en inzet bij innovatie en ontwikkeling van behandelaanbod en teamontwikkeling zeer gewaardeerd....


Solliciteer nu!

Plaatsvervangend P-opleider Wolfheze 2018/297

Op dit moment heeft de plaatsvervangend P-opleider de primaire verantwoordelijkheid voor de inhoud en organisatie van de GZ-opleiding (momenteel in totaal circa 60 PIOGs) en voor de zogenaamde traineeships voor masterpsychologen. En daarnaast samen met de P-opleider de verantwoordelijkheid voor de innovatie en uitvoering van het algemene opleidingsbeleid voor de psychologen disciplines, ...


Solliciteer nu!

HIC Verpleegkundigen Arnhem, Nijmegen, Ede, Tiel, Wolfheze 2018/302

In een High and Intensive Care afdeling (HIC) nemen we mensen in crisis op, die intensieve zorg nodig hebben, waarbij zo min mogelijk toepassing van dwang en drang het belangrijkste uitgangspunt is. Je beweegt ‘hand-in-hand, oog-in-oog’ naast en met de patiënt. Goed contact maken is één van de kwaliteiten waarmee je samen met de cliënt werkt aan zijn o...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Jeugd Tiel 2018/185

Samen met de psychiater het verzorgen van sub acute intakes voor de doelgroep 0 -18 jaar en hun ouders c.q. systemen. Uitvoeren van behandeling conform het behandelplan, spoedintakes, crisisinterventie, psychoeducatie individueel/ groep en het participeren  in de ketenzorg zowel in als extern.Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de afdeling en in het bijzonder...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog/werkbegeleider GIOS 2018/220

Als werkbegeleider van GZ-psychologen in opleiding tot specialist (GIOS) combineer je patiëntenzorg met opleidingstaken. Je bent regiebehandelaar van patiënten die in behandeling zijn bij de GIOS in jouw team. Daarnaast superviseer je GIOS-sen van andere teams . Je bent voor deze taken minimaal 8 uur per week in dienst van Pro Persona, waardoor je ook in je eigen praktijk of op...


Solliciteer nu!

Geneesheer directeur Nijmegen 2018/205

Je bent krachtens de wet Bopz als geneesheer directeur verantwoordelijk voor (onvrijwillige) opname, behandeling en ontslag van patiënten. Tevens ben je belast met de zorg voor de medische gang van zaken die uit de wet Bopz, de WGBO en de wettelijke taken van de IGZ voortvloeien. Je houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde (medische) zorg en de naleving van de gezondheidswetg...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog Arnhem 2018/195

Als regiebehandelaar ben je koersbepalend in de diagnose en behandeling van onze cliënten, zowel in de richting van de cliënt als in de richting van je collega’s in het multidisciplinaire team. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het opleidingsklimaat in het team, onder andere in de vorm van werkbegeleiding aan opleidelingen.    In het zorgprogramma stem...


Solliciteer nu!

Arts Volwassenen Tiel 2018/151

We zijn op zoek naar een arts die ons team wil versterken. Heb je interesse in de acute keten zorg? Wil jij een bijdrage leveren aan de veranderingen in die acute keten zorg. Wij bieden je een dynamische werkplek, een goede werkomgeving met korte lijnen.   Samen met je collega en onder supervisie van de psychiater behandel je de patiënten van de afdeling.  De twee a...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog FACT-team Wageningen 2018/152

Als regiebehandelaar in het FACT-team draag je de verantwoordelijkheid voor de behandeling van cliënten met een psychotische stoornis of andere ernstige psychische aandoening en ben je de verbindende factor tussen cliënt, zijn of haar systeem, het team en onze ketenpartners. Het is een functie waarin geen dag hetzelfde is. Je bent altijd op zoek naar aansluiting bij de cli&eum...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/605

Het team jeugd is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als psychiater en regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling, intake, onderzoek en (medicamenteuze)behandeling. Je denkt actief mee met de programmaleider vanuit je specialisme om zo een bijdrage te leveren aan het vormgeven van het zorgprogramma Jeugd. Je draagt bij aan het ve...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige IHT Crisisdienst Tiel 2018/096

Je werktijden wordt ingevuld volgens rooster zowel binnen als buiten kantoortijd. Samen met je collega spv-ers draag je zorg voor de invulling van een 7 x 24 uurs crisisdienst....


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Team Ontwikkelingsstoornissen Ede 2017/684

Het team ontwikkelingsstoornissen is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als Klinisch psycholoog ben je regiebehandelaar en koersbepalend in de intake, diagnose, onderzoek en behandeling. Verder draag je zorg voor  werkbegeleiding van collega’s in opleiding en geef je supervisie in het kader van opleidingen....


Solliciteer nu!

Verpleegkundige of begeleider FPA Kompas Wolfheze 2018/013

Als verpleegkundige ben je persoonlijk begeleider van een aantal patiënten. Je kijkt met een verpleegkundige blik naar de voortgang van hun behandeling. Je coacht en stimuleert hen met behulp van onze behandelvisie, die uitgaat van een integrale rehabilitatiebenadering. Bij verslaafde patiënten zoek je, aan de hand van de CRA (Community Reinforcement Approach), samen met de pat...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/721

Als psychiater ben je regiebehandelaar en verzorg je intakes en psychiatrisch onderzoek bij onze cliënten Stemming of Persoonlijkheidsstoornissen. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor de farmacotherapie. Daarnaast stuur je medebehandelaren aan en zorg je ervoor dat de administratie op orde is. Je werkt intensief samen met je teamgenoten, verwijzers en ketenpartners. Je partici...


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen 2017/636

Naast behandeling van cliënten, individueel of in groepsverband (team bipolaire stoornissen), begeleid je opleidelingen. Het voeren van intakegesprekken, doen van onderzoek en het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen,  behoort ook tot je takenpakket. Daarnaast vragen we van een professional op een TOP GGz afdeling dat hij/zij zich een ware ambassadeur toont, in...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/638

Als psychiater werk je binnen de afdeling Ouderenpsychiatrie. Het is afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking  tussen ambulant en kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk. Daarnaast stuur je medebehandelaars aan en zorg je ervoor dat de administratie o...


Solliciteer nu!

Arts Volwassenen Behandel Opnamekliniek Tiel 2017/633

Wij zijn op zoek naar een basisarts die ervaring wil opdoen in de psychiatrie, heb je interesse in dit vakgebied of wil je ervaring opdoen om later in een ander specialisme de verkregen kennis en vaardigheid mee te nemen? Heb je al ervaring in de GGZ en wil je in Rivierenland verder ervaring opdoen? Wij gaan graag met je in gesprek voor een verbintenis met bepaalde tijd voor in iede...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/516

Naast het doen van intakes en  de medicamenteuze begeleiding van clienten zijn er mogelijkheden om psychotherapeutische taken op te pakken, in groepen of individueel. Er kan hier gedacht worden aan schematherapie of DGT. Het verrichten van diensten ten behoeve van de crisisdienst hoort eveneens tot het takenpakket....


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Persoonlijkheidsstoornissen Tiel 2017/338

Je gaat werken als klinisch psycholoog in het ambulante team Persoonlijkheidsstoornissen. Het is mogelijk om aanvullend daarop in de opnamekliniek voor volwassenen te werken (8 uur per week) en/of multicomplexe diagnostiek te doen (10 uur per week). In het multidisciplinaire team bouw je mee aan ons psychotherapeutisch aanbod (DGT en schematherapie). Samen met de nieuwe programmaleider z...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/272

Je werkt als regiebehandelaar van cliënten die in behandeling zijn bij de Crisisdienst en het IHT-team (Intensive Home Treatment); je werkt als regie- en medebehandelaar van cliënten in de open opname-units van de Kliniek; je verleent consulten op de opname-afdeling en de Spoedeisende Hulp van het naastgelegen ziekenhuis; je geeft supervisie aan psychiaters in opleiding; ...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/115

Je gaat op de afdeling als Psychiater werken in een Multidisciplinair team. Je krijgt ondersteuning door een tolk gebarentaal waar nodig. Je voert alle activiteiten uit die bij je vak horen. Dit betekent dat je regiebehandelaar bent voor jouw cliënten. Je doet intakes, psychiatrisch onderzoek, behandelingen, voert overleg en stemt af met collega’s en belanghebbenden bij de cli...


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen 2017/152

Als regiebehandelaar neem je verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen, die multidisciplinair worden uitgevoerd; je behandelt, onder andere, farmacotherapeutisch conform behandelplan en richtlijn; je geeft advies en consult aan medewerkers van het multidisciplinaire team betreffende diagnostiek, indicatiesteling en behande...


Solliciteer nu!

Psychiater Arnhem 2017/082

Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de zorg van cliënten die zijn opgenomen op de kliniek en binnen het IHT team behandeld worden. Je verricht diagnostiek en behandeling. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het IHT-ADBO team en de aansluiting hiervan binnen de ouderenketen. Je superviseert een AIOS psychiatrie, AIOS klinische geriatrie of  ANIOS. De fun...


Solliciteer nu!