Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Vacaturemail
X

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Geef je mailadres op en vink de functiecategorieën aan waarin je interesse hebt. Je ontvangt dan wekelijks een mail met de nieuwste vacatures.
Verzend uw voorkeuren.
X

Vacaturemail

We hebben jouw voorkeuren ontvangen. Je ontvangt van ons één keer per week een mail met daarin de vacatures die aan jouw opgegeven voorkeuren voldoen. In deze mail vind je een link om jouw voorkeuren te wijzigen of je kunt je uitschrijven.


Functie categorie
Opleidingsniveau
Standplaats


Aantal uur

Alle vacatures

42 resultaten

Adviseur zorgregistratie Wolfheze 2018/251

Als adviseur zorgregistratie ben je aanspreekpunt voor behandelaren, zorgmanagers en directeur(en) van een resultaatverantwoordelijke eenheid. Je toetst of wordt gewerkt volgens afgesproken zorgregistratieve procedures en processen. Indien nodig en/of gewenst signaleer je verbeterpunten, breng je adviezen uit en organiseer je trainingen. Samen met je collega-adviseurs werk je aan innovat...


Solliciteer nu!

Doktersassistent Wolfheze 2018/246

Je plant het spreekuur voor de huisarts; je beoordeelt de hulpvraag van de cliënt, vaak via contact met verpleging van de afdeling; je verricht zelf verpleegtechnische handelingen; je ondersteunt de huisarts; je zorgt voor een goede informatie overdracht aan de verpleging en/of de cliënt; je verzorgt het benodigde instrumentarium; je draagt zorg voor een goede voorraad ...


Solliciteer nu!

klinisch psycholoog Nijmegen 2018/225

Je bent als KP'er een voortrekker binnen je team en voor Overwaal op gebied van innovatie en organisatie van de zorg.  Je bent regiebehandelaar binnen 2 deeltijdgroepen van 6 cliënten, waar je samenwerkt in een multidisciplinair team. Je voert intake gesprekken en  begeleidt stagiaires en/of opleidelingen bij de uitvoering van intakes en de behandeling. ...


Solliciteer nu!

Senior secretaresse Wolfheze 2018/252

Je levert een enthousiaste en nauwkeurige bijdrage aan alle voorkomende werkzaamheden binnen het team. ...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Ede 2018/248

We zijn op zoek naar een  verpleegkundig Specialist die affiniteit heeft met ouderen; je bent regie behandelaar, waarbij je verantwoordelijk bent voor de behandeling van een aantal cliënten; je hebt brede kennis en ervaring in de psychiatrie; je richt je bij deze doelgroep op behandeling, rehabilitatie en herstel, zowel met de patiënt, als familie als ook in de w...


Solliciteer nu!

Masterpsycholoog Ouderen Nijmegen 2018/242

Team Ouderen is een multidisciplinair team, waar we (neuro-)psychodiagnostiek en behandeling bieden aan cliënten vanaf 60 jaar. Psychologisch onderzoek kan zowel ambulant als in de kliniek plaatsvinden, zelfs op indicatie bij cliënten thuis. Kom jij ons team versterken met jouw psychodiagnostische kennis en ervaring?  Er zijn mogelijkheden op...


Solliciteer nu!

Masterpsycholoog Arnhem, Ede, Nijmegen of Tiel 2018/MP

Pro Persona heeft, net zoals veel andere GGZ-instellingen, last van wachtlijsten. Maar wij willen ze graag wegwerken. En daarvoor hebben we jou nodig! Als basispsycholoog behandel je cliënten volgens richtlijnen en protocollen met diverse psychotherapeutische behandelvormen (bijvoorbeeld CGT). De behandeling wordt, waar mogelijk, ondersteund met e-health. Ook stel je behandelplannen...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Arnhem 2018/234

- We zijn op zoek naar een  verpleegkundig Specialist die affiniteit heeft met mensen met een psychotische stoornis; - je bent regie behandelaar, waarbij je verantwoordelijk bent voor de behandeling van een aantal cliënten; - draagt bij aan de ontwikkeling van de somatische screening en leefstijlvisie; - ervaring binnen de verslavingszorg is een pré; - je richt...


Solliciteer nu!

Psychomotorisch therapeut Tiel 2018/238

Op de ouderen kliniek geef je zowel groep als individuele PMT Acute dagbehandeling:  Afhankelijk van de problematiek ligt het accent op bewustwording en inzicht, het opdoen van nieuwe en alternatieve ervaringen en concrete gedragsverandering(en). Patiënten kunnen gebruik maken van diverse onderdelen, onder andere sport en spel, wandelen, fitness, ontspanning (mindfulness). Doel...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Jeugd Tiel 2018/185

Samen met de psychiater het verzorgen van sub acute intakes voor de doelgroep 0 -18 jaar en hun ouders c.q. systemen. Uitvoeren van behandeling conform het behandelplan, spoedintakes, crisisinterventie, psychoeducatie individueel/ groep en het participeren  in de ketenzorg zowel in als extern.Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de afdeling en in het bijzonder...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Nijmegen 2018/217

Je kunt per direct beginnen of zo snel als mogelijk in Nijmegen op afdeling Langeberg 1-2-3, een gesloten kliniek binnen de langdurende zorg in Nijmegen. Als begeleider of verpleegkundige lever en coördineer je excellente zorg, voor cliënten  die intensieve zorg behoeven, waarbij de herstelgerichte SRH-methodiek én intensief samenwerken met andere disciplines (zoal...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Tiel 2016/429

Als GZ-Psycholoog in een IHT team kun je rekenen op gevarieerde werkzaamheden. Je wordt ingezet bij complexe vraagstukken. Collega's kunnen bij jou terecht voor vragen rondom diagnostiek, benaderingswijzen, kortdurende aanvullende behandeling enz. Daarnaast wordt je ingezet bij het zorgadviesgesprek (ZAG) en in de nog verder op te zetten acute dagbehandeling....


Solliciteer nu!

Artsen Tiel 2017/TIEL

Uitvoeren van intakes, psychiatrisch onderzoek en indicatiestelling; opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen; deelname aan en inbreng in MDO; overige taken, waaronder deelname aan en inbreng in intervisie, deskundigheidsbevordering van het team en dergelijk; het verrichten van diensten buiten kantoortijden (achterwachtfunctie voor de 7 x 24 uurs dienst). ...


Solliciteer nu!

GZ psycholoog Tiel 2018/218

Je voert intakegesprekken en gebruikt daarbij de MINI; je voert psychologische behandelingen uit, individueel of in de groep en werkt volgens het zorgprogramma; je verricht psychodiagnostisch onderzoek binnen en/of buiten het zorgprogramma; je neemt deel aan het multidisciplinair team- en werkoverleg; je sluit regelmatig aan bij het regiebehandelarenoverleg en/of de denk-mee-praat-...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Tiel Angststoornissen 2018/183

Je voert intakes, indicatiestelling (met behulp van onderzoeksinstrumenten) en behandeling uit bij cliënten met angststoornissen. Sinds 2016 worden cliënten met paniek en dwangklachten behandeld volgens FOCUS methodiek: een intensieve behandeling die plaatsvindt in 4 dagen in 1 week, gevolgd door 4 weken boostersessies. Na de zomer van 2018 zullen ook de cliënten met PTSS ...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog Arnhem 2018/195

Als regiebehandelaar ben je koersbepalend in de diagnose en behandeling van onze cliënten, zowel in de richting van de cliënt als in de richting van je collega’s in het multidisciplinaire team. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het opleidingsklimaat in het team, onder andere in de vorm van werkbegeleiding aan opleidelingen.    In het zorgprogramma stem...


Solliciteer nu!

GZ psycholoog Arnhem 2018/167

Je verricht intakes; je stelt behandelplannen op en bent verantwoordelijk voor de uitvoer hiervan; je verricht behandelingen volgens gestelde richtlijnen; je zorgt voor rapportage van de behandelingen volgens de gestelde eisen in het dossier. ...


Solliciteer nu!

Senior verpleegkundige Volwassenen Tiel 2018/062

Als senior verpleegkundige ben samen met de andere senior verpleegkundige verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg. Je hebt een coachende rol in het verpleegkundig team in de uitvoering van de zorg. Je werkt in de zorg mee als verpleegkundige, naast je coördinerende taken. Je bent schakel naar de andere disciplines....


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog FACT-team Wageningen 2018/152

Als regiebehandelaar in het FACT-team draag je de verantwoordelijkheid voor de behandeling van cliënten met een psychotische stoornis of andere ernstige psychische aandoening en ben je de verbindende factor tussen cliënt, zijn of haar systeem, het team en onze ketenpartners. Het is een functie waarin geen dag hetzelfde is. Je bent altijd op zoek naar aansluiting bij de cli&eum...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog/ Psychotherapeut Doven & Slechthorenden Ede 2018/173

Als regiebehandelaar draag je de verantwoordelijkheid voor de behandeling van cliënten met een auditieve beperking. Onder auditieve beperking verstaan we doofheid, slechthorendheid, maar ook mensen met tinnitus en hyperacusis. Je doet intakes, stelt diagnoses, houdt het verloop van de behandeling en de deskundigheid van je collega’s binnen het multidisciplinaire team in de gat...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/605

Het team jeugd is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als psychiater en regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling, intake, onderzoek en (medicamenteuze)behandeling. Je denkt actief mee met de programmaleider vanuit je specialisme om zo een bijdrage te leveren aan het vormgeven van het zorgprogramma Jeugd. Je draagt bij aan het ve...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige IHT Crisisdienst Tiel 2018/096

Je werktijden wordt ingevuld volgens rooster zowel binnen als buiten kantoortijd. Samen met je collega spv-ers draag je zorg voor de invulling van een 7 x 24 uurs crisisdienst....


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Team Angststoornissen Arnhem 2018/018

Als GZ-psycholoog bij het team Angststoornissen voer je behandelingen uit vanuit met name cognitief gedragstherapeutisch kader. Een belangrijk deel van deze behandelingen zijn complexe traumabehandelingen. Ook het doen van intakes en eventueel psychodiagnostisch onderzoek behoort tot het takenpakket....


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Team Ontwikkelingsstoornissen Ede 2017/684

Het team ontwikkelingsstoornissen is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als Klinisch psycholoog ben je regiebehandelaar en koersbepalend in de intake, diagnose, onderzoek en behandeling. Verder draag je zorg voor  werkbegeleiding van collega’s in opleiding en geef je supervisie in het kader van opleidingen....


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Jeugd Tiel 2017/717

Je bent regiebehandelaar en in die rol doe je samen met een medebehandelaar intakes, ben je verantwoordelijk voor het behandelplan en coördineer je de zorg. Je verricht de behandelingen, waaronder CGT, groepsbehandelingen, diagnostiek bij intake en vervolgdiagnostiek ((neuro)psychologisch en psychodiagnostisch onderzoek). Bovendien ben je in staat om een bijdrage te lever...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Opnamekliniek Volwassenen Tiel 2017/662

Alle voorkomende taken behorend bij een opname afdeling. Zoals: observeren signaleren en interveniëren; begeleiden van opnames; medicatie delen en toedienen; rapportage in EPD; samenwerking met andere disciplines; evaluaties. Je gaat werken volgens rooster in alle voorkomende diensten....


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/721

Als psychiater ben je regiebehandelaar en verzorg je intakes en psychiatrisch onderzoek bij onze cliënten Stemming of Persoonlijkheidsstoornissen. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor de farmacotherapie. Daarnaast stuur je medebehandelaren aan en zorg je ervoor dat de administratie op orde is. Je werkt intensief samen met je teamgenoten, verwijzers en ketenpartners. Je partici...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog ADHD/ASS en neuropsychologische diagnostiek Tiel 2017/660

Binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen ben je als GZ-psycholoog regiebehandelaar, voer je intakegesprekken, verricht je psychodiagnostisch onderzoek en word je op het hele spectrum van behandeling ingezet. Daarnaast zet je je expertise ook buiten het zorgprogramma in door samen met de klinisch neuropsycholoog de multicomplexe diagnostiek voor de locatie uit te voeren.   &...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Arnhem 2017/687

Behalve als (co)behandelaar vul je via modulesgroepsbehandeling een deel van het dagprogramma van de ADBO, waarbij het zogenaamde "zelfmanagement" een thema is dat als een rode draad en basis wordt gehanteerd. Je werkt voor 18 tot 20 uur voor de cliënten van de ADBO, waarbij je tevens samen met de verpleegkundige mede structuur geeft aan de dag en de gang van zaken&nb...


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen 2017/636

Naast behandeling van cliënten, individueel of in groepsverband (team bipolaire stoornissen), begeleid je opleidelingen. Het voeren van intakegesprekken, doen van onderzoek en het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen,  behoort ook tot je takenpakket. Daarnaast vragen we van een professional op een TOP GGz afdeling dat hij/zij zich een ware ambassadeur toont, in...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/638

Als psychiater werk je binnen de afdeling Ouderenpsychiatrie Het is afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking  tussen ambulant en kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk. Daarnaast stuur je medebehandelaars aan en zorg je ervoor dat de administratie op...


Solliciteer nu!

Arts Volwassenen Behandel Opnamekliniek Tiel 2017/633

- Samen met je collega en onder supervisie van de psychiater behandel je de   patiënten van de afdeling. De 2 artsen verdelen de caseload. - Je neemt waar voor je collega bij diens vrije dagen. - Je doet opnames, stelt met psychiater en ander disciplines behandelplannen op. - Je spreekt over de week verdeeld dagelijks patiënten over de voorgang. Hiervoor is een struct...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/516

Naast het doen van intakes en  de medicamenteuze begeleiding van clienten zijn er mogelijkheden om psychotherapeutische taken op te pakken, in groepen of individueel. Er kan hier gedacht worden aan schematherapie of DGT. Het verrichten van diensten ten behoeve van de crisisdienst hoort eveneens tot het takenpakket....


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Arnhem 2017/443

- We zijn op zoek naar een  verpleegkundig Specialist die affiniteit heeft met mensen met een psychotische stoornis; - Je bent regie behandelaar, waarbij je verantwoordelijk bent voor de behandeling van een aantal cliënten; - Draagt bij aan de ontwikkeling van de somatische sceening en leefstijlvisie; - Ervaring binnen de verslavingszorg is een pré; - Je richt je bij dez...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Volwassenen Tiel 2017/445

Als klinisch psycholoog ben je regie behandelaar. Deze vacature gaat samen met de vacature klinisch psycholoog bij het zorgprogramma persoonlijkheid stoornissen op de locatie Rivierenland.  De klinisch psycholoog gaat zich bezighouden met de behandeling van de in crisis zijnde opgenomen patiënten van het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen. Hiermee wordt de ketenzorg voor...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/272

Je werkt als regiebehandelaar van cliënten die in behandeling zijn bij de Crisisdienst en het IHT-team (Intensive Home Treatment); je werkt als regie- en medebehandelaar van cliënten in de open opname-units van de Kliniek; je verleent consulten op de opname-afdeling en de Spoedeisende Hulp van het naastgelegen ziekenhuis; je geeft supervisie aan psychiaters in opleiding; ...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/115

Je gaat op de afdeling als Psychiater werken in een Multidisciplinair team. Je krijgt ondersteuning door een tolk gebarentaal waar nodig. Je voert alle activiteiten uit die bij je vak horen. Dit betekent dat je regiebehandelaar bent voor jouw cliënten. Je doet intakes, psychiatrisch onderzoek, behandelingen, voert overleg en stemt af met collega’s en belanghebbenden bij de cli...


Solliciteer nu!

Psychiater Arnhem 2017/206

Je bent in het team ontwikkelingsstoornissen één van de regiebehandelaren. In het team verzorg je samen met een collega psychiater de psychiatrische onderzoeken en behandelingen en neem je deel aan de multi-disciplinaire overleggen, intervisie van het team en de werkoverleggen van het team.   Je verricht diensten buiten kantoortijden (achterwacht voor de 7x24...


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen 2017/152

Als regiebehandelaar neem je verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen, die multidisciplinair worden uitgevoerd; je behandelt, onder andere, farmacotherapeutisch conform behandelplan en richtlijn; je geeft advies en consult aan medewerkers van het multidisciplinaire team betreffende diagnostiek, indicatiesteling en behande...


Solliciteer nu!

Psychiater Arnhem 2017/082

Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de zorg van cliënten die zijn opgenomen op de kliniek en binnen het IHT team behandeld worden. Je verricht diagnostiek en behandeling. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het IHT-ADBO team en de aansluiting hiervan binnen de ouderenketen. Je superviseert een AIOS psychiatrie, AIOS klinische geriatrie of  ANIOS. De fun...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Arnhem 2018/199

Als klinisch psycholoog werk je nauw samen met diverse andere disciplines binnen het team; je biedt passende behandeling van oudere psychiatrisch patiënten, binnen de kaders van zorgprogramma en multidisciplinaire richtlijnen; je voert complexe behandelingen uit en voert regie over behandelingen die samen met andere disciplines worden uitgevoerd; je bent verantwoordelijk voor speci...


Solliciteer nu!

Psychiater Ouderen Arnhem 2017/529

Als een van de vier psychiaters van het ambulante team Ouderen zorg je voor diagnostiek en behandeling van ouderen met psychische stoornissen. Afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking met de kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk: bij cliënten op hui...


Solliciteer nu!