Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Word vrijwilliger!

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Vacaturemail
X

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Geef je mailadres op en vink de functiecategorieën aan waarin je interesse hebt. Je ontvangt dan wekelijks een mail met de nieuwste vacatures.


Functie


Regio
Verzend uw voorkeuren.
X

Vacaturemail

We hebben jouw voorkeuren ontvangen. Je ontvangt van ons één keer per week een mail met daarin de vacatures die aan jouw opgegeven voorkeuren voldoen. In deze mail vind je een link om jouw voorkeuren te wijzigen of je kunt je uitschrijven.


Functie categorie
Opleidingsniveau
StandplaatsAantal uur

Alle vacatures

45 resultaten

Zorgmanager ggz Ouderen Nijmegen 2018/314

Pro Persona (GGZ en Pompestichting) is op zoek naar een enthousiaste, gepassioneerde en ondernemende zorgmanager Ouderen Opname. Als jij als zorgmanager wilt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze zorg- en dienstverlening voor ouderen, affiniteit hebt met een sector die sterk in beweging is, dan zien wij jouw reactie graag tegemoet. Werken als zorgmanager bij Pro Persona GG...


Solliciteer nu!

Psychiater Centrum voor Psychotherapie Lunteren 2018/359

Bijdragen bij en uitvoering geven aan het algemeen psychiatrisch behandelingsbeleid in het Centrum voor Psychotherapie; het verrichten van groepspsychotherapie binnen het psychodynamische referentiekader (Dynamic Interpersonal Therapy ); het bieden  van farmacotherapie; het verrichten van intakes en psychodiagnostisch screeningsonderzoek, als ook het bieden van consultatie...


Solliciteer nu!

Systeemtherapeut FACT-team Jeugd Foodvalley 2018/366

Een kenmerk van de FACT benadering is het tijdig opschalen en afschalen van de benodigde zorg. Dit is nodig om de eigen kracht van de jongere in het vizier te blijven. De aanpak vermindert maatschappelijke overlast en kan soms klinische opnames of uithuisplaatsingen voorkomen. De drie Jeugd GGZ instellingen hebben hun handen ineen geslagen ten behoeve van de ontwikkeling van een FACT tea...


Solliciteer nu!

Maatschappelijk werker Arnhem FACT Noord 2018/341

Je richt je bij deze doelgroep op behandeling, rehabilitatie en herstel, zowel met de patiënt, als familie als ook in de wijk. Je zorgt er mede voor dat wordt voldaan aan het caseloadbeheer, de productie, de dossierinhoud en de gestelde eisen aan administratie en je draagt bij aan de ontwikkelingen in het FACT team....


Solliciteer nu!

Leerling-verpleegkundige HBO-niveau 2018/355

Als leerling HBO verpleegkundige krijg je een dienstverband bij Pro Persona/ de Pompestichting én volg je de deeltijdopleiding verpleegkunde aan de HAN. Een ambitieuze combinatie. Hoe dat er in de praktijk uitziet?   Je gaat aan de slag als leerling-verpleegkundige bij  Pro Persona/ de Pompestichting. Tijdens de opleidingsperiode werk je op verschillende afdelingen, zo...


Solliciteer nu!

Leerling-verpleegkundige MBO-niveau 2018/357

Als leerling MBO verpleegkundige leiden we jou binnen de zogenaamde ‘Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)’ in tweeëneenhalf jaar op tot gediplomeerd verpleegkundige. Het praktijkgedeelte vindt plaats binnen verschillende afdelingen van Pro Persona/ de Pompestichting. Voor het theoretisch gedeelte ga je naar het ROC Dulon college in Ede. Hoe dat er in de praktijk uitziet? &...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Arnhem 2018/301

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de behandelingen in samenwerking met de psychiater en medebehandelaren;  je verricht diagnostiek, indicatiestelling, somatisch onderzoek en behandeling zowel individueel als in groep;  je levert een actieve bijdrage aan de verbetering van interne werkprocessen, beleidsontwikkeling en de afstemming met partners binnen en buiten...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Nijmegen 2018/338

je ondersteunt samen met andere disciplines herstelondersteunende zorg aan cliënten met een eerste psychose. Je interventies zijn gericht op zowel symptomatisch, maatschappelijk als persoonlijk herstel. met veel humor in gezamenlijkheid de schouders er onder zetten. waarin de sterke kanten van ieder worden benut....


Solliciteer nu!

Senior verpleegkundige Ede Ouderen 2018/320

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste senior-verpleegkundige, HBO-V opgeleid. Je zult gaan werken op de kliniek en op de acute deeltijd. De nauwe samenwerking tussen ambulant, kliniek en de nieuw opgezette acute deeltijd vraagt om verbetering van stroomlijning en communicatie. Hier ga jij op methodische wijze meer vorm en inhoud aan geven, waarbij er een groot beroep wordt gedaan op jou...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Ede 2018/318

Ben je opgeleid als sociaal psychiatrisch verpleegkundige dan is er nu de gelegenheid om al je vaardigheden te kunnen inzetten bij de afdeling Ouderen Ede.   Specialistische GGZ en Ouderen is een combinatie waarbij sterk het accent ligt op behandeling. De SPV is een generalist bij uitstek en goed toegerust in kennis van zaken van meer dan alleen de psychiatrie. Veelal is er ook aand...


Solliciteer nu!

Praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz 2018/316

In de functie van POH-GGZ biedt je zorginhoudelijke ondersteuning binnen de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De POH-GGZ is verantwoordelijk voor het geven van een goed doorverwijzingsadvies aan de huisarts en het ondersteunen van de huisarts met kortdurende (preventieve) interventies en begeleiding en o...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Ontwikkelingsstoornissen Ede 2018/319

In het team Ontwikkelingsstoornissen ben je als GZ-psycholoog regiebehandelaar en word je op het hele spectrum van behandelinhoudelijke werkzaamheden ingezet. Je verricht intakes in overleg met een medisch specialist. Ook voer je psychodiagnostisch onderzoek uit en behandel je volgens richtlijnen.   Omdat het nog een jong team is, heb je alle ruimte om mee te ontwikkelen en om je ke...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Ouderen Ambulant en Kliniek Arnhem 2018/278

Als GZ-psycholoog ben je zowel uitvoerend als regiebehandelaar en (mede) koersbepalend in de diagnose en behandeling van onze cliënten, zowel in de richting van de cliënt als in de richting van je collega’s van het ambulante en klinische team. Omdat je voor beide teams werkzaamheden verricht, ben je één van de pijlers onder de brug die we tussen ambulant en ...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Wolfheze 2018/291

Je voert verpleegkundige- en ADL-handelingen uit en levert een bijdrage aan behandeling en begeleiding van de cliënten op de afdeling. Daarnaast ben je als persoonlijk begeleider van een aantal cliënten hun steun en toeverlaat. De herstelgerichte SRH-methodiek is, naast onze gastvrijheid, leidraad in ons werk en geeft een professioneel kader aan ‘oog voor de clië...


Solliciteer nu!

Arts Nijmegen 2018/285

Je bent verantwoordelijk voor de medische zorg en de bijbehorende coördinatie van een deel van de opgenomen cliënten (alle behandelelementen)  onder supervisie van de psychiater/hoofdbehandelaar; de taken omvatten met name het verzorgen van intake en diagnostiek, alsmede het (mede) opstellen, evalueren en bijstellen van behandelplannen; ook bepaal je de medicamenteuze ...


Solliciteer nu!

HIC Verpleegkundigen 2018/302

In een High and Intensive Care afdeling (HIC) nemen we mensen in crisis op, die intensieve zorg nodig hebben, waarbij zo min mogelijk toepassing van dwang en drang het belangrijkste uitgangspunt is. Je beweegt ‘hand-in-hand, oog-in-oog’ naast en met de patiënt. Goed contact maken is één van de kwaliteiten waarmee je samen met de cliënt werkt aan zijn o...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Ede 2018/248

We zijn op zoek naar een  verpleegkundig Specialist die affiniteit heeft met ouderen; je bent regie behandelaar, waarbij je verantwoordelijk bent voor de behandeling van een aantal cliënten; je hebt brede kennis en ervaring in de psychiatrie; je richt je bij deze doelgroep op behandeling, rehabilitatie en herstel, zowel met de patiënt, als familie als ook in de w...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Arnhem 2018/234

- We zijn op zoek naar een  verpleegkundig Specialist die affiniteit heeft met mensen met een psychotische stoornis; - je bent regie behandelaar, waarbij je verantwoordelijk bent voor de behandeling van een aantal cliënten; - draagt bij aan de ontwikkeling van de somatische screening en leefstijlvisie; - ervaring binnen de verslavingszorg is een pré; - je richt...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Jeugd Tiel 2018/185

Samen met de psychiater het verzorgen van sub acute intakes voor de doelgroep 0 -18 jaar en hun ouders c.q. systemen. Uitvoeren van behandeling conform het behandelplan, spoedintakes, crisisinterventie, psychoeducatie individueel/ groep en het participeren  in de ketenzorg zowel in als extern.Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de afdeling en in het bijzonder...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Tiel 2016/429

Als GZ-Psycholoog in een IHT team kun je rekenen op gevarieerde werkzaamheden. Je wordt ingezet bij complexe vraagstukken. Collega's kunnen bij jou terecht voor vragen rondom diagnostiek, benaderingswijzen, kortdurende aanvullende behandeling enz. Daarnaast wordt je ingezet bij het zorgadviesgesprek (ZAG) en in de nog verder op te zetten acute dagbehandeling....


Solliciteer nu!

Artsen Tiel 2017/TIEL

Uitvoeren van intakes, psychiatrisch onderzoek en indicatiestelling; opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen; deelname aan en inbreng in MDO; overige taken, waaronder deelname aan en inbreng in intervisie, deskundigheidsbevordering van het team en dergelijk; het verrichten van diensten buiten kantoortijden (achterwachtfunctie voor de 7 x 24 uurs dienst). ...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog/werkbegeleider GIOS 2018/220

Als werkbegeleider van GZ-psychologen in opleiding tot specialist (GIOS) combineer je patiëntenzorg met opleidingstaken. Je bent regiebehandelaar van patiënten die in behandeling zijn bij de GIOS in jouw team. Daarnaast superviseer je GIOS-sen van andere teams . Je bent voor deze taken minimaal 8 uur per week in dienst van Pro Persona, waardoor je ook in je eigen praktijk of op...


Solliciteer nu!

GZ psycholoog Stemming Tiel 2018/218

Je voert intakegesprekken en gebruikt daarbij de MINI; je voert psychologische behandelingen uit, individueel of in de groep en werkt volgens het zorgprogramma; je verricht psychodiagnostisch onderzoek binnen en/of buiten het zorgprogramma; je neemt deel aan het multidisciplinair team- en werkoverleg; je sluit regelmatig aan bij het regiebehandelarenoverleg en/of de denk-mee-praat-...


Solliciteer nu!

Medewerker servicedesk 2018/187

Jij, als servicedesk medewerker, bent de intermediair tussen de klanten en uitvoerende diensten van de ICT afdeling. Je weet direct tot de kern van de vraag of probleem van de klant te komen.  Je kunt de klant helder uiteenzetten wat de oplossing is of wat de vervolgstappen zijn die je onderneemt als je vraag niet direct kunt beantwoorden of het incident niet direct kunt verhelpen....


Solliciteer nu!

Geneesheer directeur Nijmegen 2018/205

Je bent krachtens de wet Bopz als geneesheer directeur verantwoordelijk voor (onvrijwillige) opname, behandeling en ontslag van patiënten. Tevens ben je belast met de zorg voor de medische gang van zaken die uit de wet Bopz, de WGBO en de wettelijke taken van de IGZ voortvloeien. Je houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde (medische) zorg en de naleving van de gezondheidswetg...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog Arnhem 2018/195

Als regiebehandelaar ben je koersbepalend in de diagnose en behandeling van onze cliënten, zowel in de richting van de cliënt als in de richting van je collega’s in het multidisciplinaire team. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het opleidingsklimaat in het team, onder andere in de vorm van werkbegeleiding aan opleidelingen.    In het zorgprogramma stem...


Solliciteer nu!

GZ psycholoog Arnhem 2018/167

Als GZ-psycholoog voer je behandeling uit en ben je als regiebehandelaar koersbepalend in gedelegeerde behandelingen. Je doet psychodiagnostiek en intakes met een medisch specialist. Je bijdrage bij innovatie en ontwikkeling van behandelaanbod en teamontwikkeling wordt zeer gewaardeerd....


Solliciteer nu!

Arts Volwassenen Tiel 2018/151

We zijn op zoek naar een arts die ons team wil versterken. Heb je interesse in de acute keten zorg? Wil jij een bijdrage leveren aan de veranderingen in die acute keten zorg. Wij bieden je een dynamische werkplek, een goede werkomgeving met korte lijnen.   Samen met je collega en onder supervisie van de psychiater behandel je de patiënten van de afdeling.  De twee a...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog FACT-team Wageningen 2018/152

Als regiebehandelaar in het FACT-team draag je de verantwoordelijkheid voor de behandeling van cliënten met een psychotische stoornis of andere ernstige psychische aandoening en ben je de verbindende factor tussen cliënt, zijn of haar systeem, het team en onze ketenpartners. Het is een functie waarin geen dag hetzelfde is. Je bent altijd op zoek naar aansluiting bij de cli&eum...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/605

Het team jeugd is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als psychiater en regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling, intake, onderzoek en (medicamenteuze)behandeling. Je denkt actief mee met de programmaleider vanuit je specialisme om zo een bijdrage te leveren aan het vormgeven van het zorgprogramma Jeugd. Je draagt bij aan het ve...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige IHT Crisisdienst Tiel 2018/096

Je werktijden wordt ingevuld volgens rooster zowel binnen als buiten kantoortijd. Samen met je collega spv-ers draag je zorg voor de invulling van een 7 x 24 uurs crisisdienst....


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Team Angststoornissen Arnhem 2018/018

Als GZ-psycholoog ben je als regiebehandelaar koersbepalend daarnaast voer je gedelegeerde behandelingen uit in een multidisciplinair team. Ook doe je intakes. Kortdurende intensieve behandeling (ITB) en Focus zijn nieuwe, binnen Pro Persona ontwikkelde, behandelmodules. Deze worden toegevoegd aan ons behandelaanbod, we bieden je hiervoor scholing aan. Je bijdrage bij innovatie en ontwik...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Team Ontwikkelingsstoornissen Ede 2017/684

Het team ontwikkelingsstoornissen is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als Klinisch psycholoog ben je regiebehandelaar en koersbepalend in de intake, diagnose, onderzoek en behandeling. Verder draag je zorg voor  werkbegeleiding van collega’s in opleiding en geef je supervisie in het kader van opleidingen....


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen 2017/636

Naast behandeling van cliënten, individueel of in groepsverband (team bipolaire stoornissen), begeleid je opleidelingen. Het voeren van intakegesprekken, doen van onderzoek en het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen,  behoort ook tot je takenpakket. Daarnaast vragen we van een professional op een TOP GGz afdeling dat hij/zij zich een ware ambassadeur toont, in...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/638

Als psychiater werk je binnen de afdeling Ouderenpsychiatrie. Het is afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking  tussen ambulant en kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk. Daarnaast stuur je medebehandelaars aan en zorg je ervoor dat de administratie o...


Solliciteer nu!

Arts Volwassenen Behandel Opnamekliniek Tiel 2017/633

Wij zijn op zoek naar een basisarts die ervaring wil opdoen in de psychiatrie, heb je interesse in dit vakgebied of wil je ervaring opdoen om later in een ander specialisme de verkregen kennis en vaardigheid mee te nemen? Heb je al ervaring in de GGZ en wil je in Rivierenland verder ervaring opdoen? Wij gaan graag met je in gesprek voor een verbintenis met bepaalde tijd voor in iede...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Arnhem 2017/443

- We zijn op zoek naar een  verpleegkundig Specialist die affiniteit heeft met mensen met een psychotische stoornis; - Je bent regie behandelaar, waarbij je verantwoordelijk bent voor de behandeling van een aantal cliënten; - Draagt bij aan de ontwikkeling van de somatische sceening en leefstijlvisie; - Ervaring binnen de verslavingszorg is een pré; - Je richt je bij dez...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Volwassenen Tiel 2017/445

Als klinisch psycholoog ben je regie behandelaar. Deze vacature gaat samen met de vacature klinisch psycholoog bij het zorgprogramma persoonlijkheid stoornissen op de locatie Rivierenland.  De klinisch psycholoog gaat zich bezighouden met de behandeling van de in crisis zijnde opgenomen patiënten van het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen. Hiermee wordt de ketenzorg voor...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog of psychotherapeut Tiel 2017/338

Je levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en innoveren van de multicomplexe  (neuro-) psychodiagnostiek Je geeft leiding aan andere diagnostici en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit  van de psychodiagnostiek  Je geeft supervisie en/of werkbegeleiding aan GZ-psychologen in opleiding Je neemt deel aan het Pro Persona brede Forum psychodiagnostiek, deel...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/272

Je werkt als regiebehandelaar van cliënten die in behandeling zijn bij de Crisisdienst en het IHT-team (Intensive Home Treatment); je werkt als regie- en medebehandelaar van cliënten in de open opname-units van de Kliniek; je verleent consulten op de opname-afdeling en de Spoedeisende Hulp van het naastgelegen ziekenhuis; je geeft supervisie aan psychiaters in opleiding; ...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/115

Je gaat op de afdeling als Psychiater werken in een Multidisciplinair team. Je krijgt ondersteuning door een tolk gebarentaal waar nodig. Je voert alle activiteiten uit die bij je vak horen. Dit betekent dat je regiebehandelaar bent voor jouw cliënten. Je doet intakes, psychiatrisch onderzoek, behandelingen, voert overleg en stemt af met collega’s en belanghebbenden bij de cli...


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen 2017/152

Als regiebehandelaar neem je verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen, die multidisciplinair worden uitgevoerd; je behandelt, onder andere, farmacotherapeutisch conform behandelplan en richtlijn; je geeft advies en consult aan medewerkers van het multidisciplinaire team betreffende diagnostiek, indicatiesteling en behande...


Solliciteer nu!

Psychiater Arnhem 2017/082

Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de zorg van cliënten die zijn opgenomen op de kliniek en binnen het IHT team behandeld worden. Je verricht diagnostiek en behandeling. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het IHT-ADBO team en de aansluiting hiervan binnen de ouderenketen. Je superviseert een AIOS psychiatrie, AIOS klinische geriatrie of  ANIOS. De fun...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Ouderen Ambulant en Kliniek Arnhem 2018/315

De afdeling Ouderen van Pro Persona Arnhem is in een dynamische fase beland: we ontwikkelen vol positief elan Intensive Home Treatment (IHT) en een acute deeltijdbehandeling voor ouderen (ADBO) als tussenvoorziening tussen ambulant en kliniek. Jij gaat een belangrijke, want verbindende, bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. Daarnaast voer je in het ambulante team Ouderen complexe indiv...


Solliciteer nu!

Psychiater Ouderen Arnhem 2017/529

Als een van de vier psychiaters van het ambulante team Ouderen zorg je voor diagnostiek en behandeling van ouderen met psychische stoornissen. Afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking met de kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk: bij cliënten op hui...


Solliciteer nu!