Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Vacaturemail
X

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Geef je mailadres op en vink de functiecategorieën aan waarin je interesse hebt. Je ontvangt dan wekelijks een mail met de nieuwste vacatures.
Verzend uw voorkeuren.
X

Vacaturemail

We hebben jouw voorkeuren ontvangen. Je ontvangt van ons één keer per week een mail met daarin de vacatures die aan jouw opgegeven voorkeuren voldoen. In deze mail vind je een link om jouw voorkeuren te wijzigen of je kunt je uitschrijven.


FunctieOpleidingsniveau
Standplaats


Aantal uur

Alle vacatures

51 resultaten

Medewerker servicedesk 2018/187

Jij, als servicedesk medewerker, bent de intermediair tussen de klanten en uitvoerende diensten van de ICT afdeling. Je weet direct tot de kern van de vraag of probleem van de klant te komen.  Je kunt de klant helder uiteenzetten wat de oplossing is of wat de vervolgstappen zijn die je onderneemt als je vraag niet direct kunt beantwoorden of het incident niet direct kunt verhelpen....


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Tiel Angststoornissen 2018/183

Je voert intakes, indicatiestelling (met behulp van onderzoeksinstrumenten) en behandeling uit bij cliënten met angststoornissen. Sinds 2016 worden cliënten met paniek en dwangklachten behandeld volgens FOCUS methodiek: een intensieve behandeling die plaatsvindt in 4 dagen in 1 week, gevolgd door 4 weken boostersessies. Na de zomer van 2018 zullen ook de cliënten met PTSS ...


Solliciteer nu!

Geneesheer directeur Nijmegen 2018/205

Je bent krachtens de wet Bopz als geneesheer directeur verantwoordelijk voor (onvrijwillige) opname, behandeling en ontslag van patiënten. Tevens ben je belast met de zorg voor de medische gang van zaken die uit de wet Bopz, de WGBO en de wettelijke taken van de IGZ voortvloeien. Je houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde (medische) zorg en de naleving van de gezondheidswetg...


Solliciteer nu!

Arts Nijmegen 2018/143

Je bent verantwoordelijk voor de medische zorg en de bijbehorende coördinatie van een deel van de opgenomen cliënten (alle behandelelementen)  onder supervisie van de psychiater/regiebehandelaar; de taken omvatten met name het verzorgen van intake en diagnostiek, alsmede het (mede) opstellen, evalueren en bijstellen van behandelplannen; ook bepaal je de medicamenteuze ...


Solliciteer nu!

Arabisch en Nederlands sprekende (GZ-)psycholoog 2018/211

Vluchtelingenwerk, GGD, Pro Persona, Indigo, Gemeente Nijmegen, Werkbedrijf Nijmegen en de Radboud Universiteit hebben een innovatief groepsaanbod voor Arabisch sprekende vluchtelingen die vooral afkomstig zijn uit Irak en Syrië ontwikkeld. Het is de bedoeling dat jij deze mensen, in groepsverband, in zes bijeenkomsten helpt om hun psychische gezondheid te versterken, (beter) leert ...


Solliciteer nu!

Medewerker facilitair Pompestichting Nijmegen 2018/169

Je maakt deel uit van een klein facilitair team dat operationeel aangestuurd wordt door 1st medewerker waarbij iedereen elkaars taken moet kunnen overnemen. Samen met patiënten die in de dienst werken. voeren we de verschillende werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn schoonmaak, onderhoud vloeren, verhuizingen, post verwerking, transport, ontvangst goederen, winkel, wasserij,...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog Arnhem 2018/195

Als regiebehandelaar ben je koersbepalend in de diagnose en behandeling van onze cliënten, zowel in de richting van de cliënt als in de richting van je collega’s in het multidisciplinaire team. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het opleidingsklimaat in het team, onder andere in de vorm van werkbegeleiding aan opleidelingen.    In het zorgprogramma stem...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Wolfheze 2018/188

Als verpleegkundige bied je in multidisciplinair verband zorg aan mensen met complexe psychiatrische problemen. Je neemt initiatieven om de patiënt en zijn/haar wensen en krachten goed te leren kennen. Samen met de patiënt ga je op ontdekkingstocht om te werken aan perspectief door mogelijkheden te onderzoeken. Het centraal stellen van de patiënt en diens fa...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Nijmegen 2018/103

Als ervaren verpleegkundige lever en coördineer je excellente zorg, voor patiënten die acute en intensieve zorg behoeven, waarbij de herstelgerichte SRH-methodiek én intensief samenwerken met de andere teams en disciplines (zoals psychiater, klinisch psycholoog en therapeuten)- onze leidraad zijn. Je bent niet bang voor een sprong in het diepe, en werkt enthous...


Solliciteer nu!

GZ psycholoog Arnhem 2018/167

Je verricht intakes; je stelt behandelplannen op en bent verantwoordelijk voor de uitvoer hiervan; je verricht behandelingen volgens gestelde richtlijnen; je zorgt voor rapportage van de behandelingen volgens de gestelde eisen in het dossier. ...


Solliciteer nu!

Senior verpleegkundige Volwassenen Tiel 2018/062

Als senior verpleegkundige ben samen met de andere senior verpleegkundige verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg. Je hebt een coachende rol in het verpleegkundig team in de uitvoering van de zorg. Je werkt in de zorg mee als verpleegkundige, naast je coördinerende taken. Je bent schakel naar de andere disciplines....


Solliciteer nu!

Arts Volwassenen Tiel 2018/151

Samen met je collega en onder supervisie van de psychiater behandel je de patiënten van de afdeling.  De twee artsen verdelen de caseload; je neemt waar voor je collega bij diens vrije dagen; je doet opnames, stelt met psychiater en ander disciplines behandelplannen op; je spreekt over de week verdeeld dagelijks patiënten over de voorgang. Hiervoor is een structuur me...


Solliciteer nu!

(Directie)secretaresse Wolfheze 2018/184

De directiesecretaresse ondersteunt de onderzoekers van Pro Persona Research. Vanuit het secretariaat van Pro Persona Research worden ook de hoofden van de zorgprogramma's van Pro Persona ondersteund. ...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Wolfheze 2018/177

Je voert verpleegkundige- en ADL-handelingen uit en levert een bijdrage aan behandeling en begeleiding van de cliënten op de afdeling. Daarnaast ben je als persoonlijk begeleider van een aantal cliënten hun steun en toeverlaat. De herstelgerichte SRH-methodiek is, naast onze gastvrijheid, leidraad in ons werk en geeft een professioneel kader aan ‘oog voor de clië...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS klinisch psycholoog), variant Volwassenen en Ouderen 2018/180

Pro Persona biedt jaarlijks plaatsen voor de postdoctorale beroepsopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist.  Pro Persona heeft een uitstekend opleidingsklimaat. Binnen Pro Persona werken voor de verschillende opleidingen centrale opleiders, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de ...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS klinisch psycholoog), variant Kinderen en Jeugdigen 2018/179

De patiëntgebonden werkzaamheden bestaan, naast psychodiagnostiek en indicatiestelling, uit verschillende vormen van psychotherapie, specialistische psychologische behandeling en begeleiding. Naast individuele behandelingen maak je kennis met groepsgericht en systeemgericht werken. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en managementopdrachten...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog FACT-team Wageningen 2018/152

Als regiebehandelaar in het FACT-team draag je de verantwoordelijkheid voor de behandeling van cliënten met een psychotische stoornis of andere ernstige psychische aandoening en ben je de verbindende factor tussen cliënt, zijn of haar systeem, het team en onze ketenpartners. Het is een functie waarin geen dag hetzelfde is. Je bent altijd op zoek naar aansluiting bij de cli&eum...


Solliciteer nu!

Cognitief gedragstherapeutisch medewerker angst- en stemmingsstoornissen Ede 2018/162

Als CGW-er ben je op de eerste plaats verantwoordelijk voor de directe cliëntenzorg. Je hebt ruime ervaring met het werken met groepen. Samen met de cliënt maak je een plan om uitvoering te geven aan de exposure. Daarnaast stel je een signaleringsplan op samen met de cliënt en voer je taken uit rondom coördinatie van zorg zoals de in- en uitstroom van c...


Solliciteer nu!

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog 2018/172

Per 1 januari 2019 en 1 september 2019 bieden we meerdere opleidingsplaatsen ten behoeve van de postdoctorale beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (richting V&O en K&J), voor de periode van 2 jaar. Gedurende de opleidingsperiode zal van opleidingsteam en locatie gewisseld worden, waarbij er plaatsen beschikbaar zijn in behandelteams met de volgende doelgroepen: volwasse...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog/ Psychotherapeut Doven & Slechthorenden Ede 2018/173

Als regiebehandelaar draag je de verantwoordelijkheid voor de behandeling van cliënten met een auditieve beperking. Onder auditieve beperking verstaan we doofheid, slechthorendheid, maar ook mensen met tinnitus en hyperacusis. Je doet intakes, stelt diagnoses, houdt het verloop van de behandeling en de deskundigheid van je collega’s binnen het multidisciplinaire team in de gat...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Wolfheze 2017/722

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 24-uurs zorg, begeleiding en behandeling van onze patiënten. Door het NAH is somatische zorg vaak ook onderdeel van je werk. Je ben aanwezig bij multidisciplinaire besprekingen over en met de patiënten en draagt (mede) verantwoordelijkheid voor de uitvoering, voortgang en bijstelling van de behandeldoelen....


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/605

Het team jeugd is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als psychiater en regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling, intake, onderzoek en (medicamenteuze)behandeling. Je denkt actief mee met de programmaleider vanuit je specialisme om zo een bijdrage te leveren aan het vormgeven van het zorgprogramma Jeugd. Je draagt bij aan het ve...


Solliciteer nu!

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige IHT Crisisdienst Tiel 2018/096

Je werktijden wordt ingevuld volgens rooster zowel binnen als buiten kantoortijd. Samen met je collega spv-ers draag je zorg voor de invulling van een 7 x 24 uurs crisisdienst....


Solliciteer nu!

Manager Centraal Aanmeldteam Wolfheze 2017/334

Wij verwachten van jou als expert op het gebied van zorglogistiek en bijbehorende ICT-applicaties dat je complexe processen in onze ‘mensenwerk’-organisatie overziet en aan de juiste knoppen weet te draaien om onze beloften aan cliënten en verwijzers waar te kunnen maken. Je monitort hiertoe dagelijks de in-, door- en uitstroom van grote aantallen patiënten in onze ...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Team Ontwikkelingsstoornissen Ede 2017/684

Het team ontwikkelingsstoornissen is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als Klinisch psycholoog ben je regiebehandelaar en koersbepalend in de intake, diagnose, onderzoek en behandeling. Verder draag je zorg voor  werkbegeleiding van collega’s in opleiding en geef je supervisie in het kader van opleidingen....


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Team Angststoornissen Arnhem 2018/018

Als GZ-psycholoog bij het team Angststoornissen voer je behandelingen uit vanuit met name cognitief gedragstherapeutisch kader. Een belangrijk deel van deze behandelingen zijn complexe traumabehandelingen. Ook het doen van intakes en eventueel psychodiagnostisch onderzoek behoort tot het takenpakket....


Solliciteer nu!

Leerling verpleegkundige HBO-niveau 2018/065

Als leerling HBO verpleegkundige krijg je een dienstverband bij Pro Persona én volg je de deeltijdopleiding verpleegkunde aan de HAN. Een ambitieuze combinatie. Hoe dat er in de praktijk uitziet?   Je gaat aan de slag als leerling-verpleegkundige bij  Pro Persona. Tijdens de opleidingsperiode werk je op verschillende afdelingen, zodat je een goed beeld krijgt van de GG...


Solliciteer nu!

Leerling verpleegkundige MBO-niveau 2018/064

Als leerling MBO verpleegkundige leiden we jou binnen de zogenaamde ‘Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)’ in tweeëneenhalf jaar op tot gediplomeerd verpleegkundige. Het praktijkgedeelte vindt plaats binnen verschillende afdelingen van Pro Persona. Voor het theoretisch gedeelte ga je naar het ROC Dulon college in Ede. Hoe dat er in de praktijk uitziet?    &n...


Solliciteer nu!

Senior verpleegkundige Ede 2018/014

In  samenspraak met de zorgmanager, programmaleider en het team werken we aan de gewenste ontwikkelingen in de acute psychiatrie. Binnen dit proces van ontwikkelen en veranderen ben je als seniorverpleegkundige een kartrekker en heb je een brugfunctie tussen het team en de leidinggevenden. Daarnaast ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de verpleging van de...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Opnamekliniek Volwassenen Tiel 2017/662

Alle voorkomende taken behorend bij een opname afdeling. Zoals: observeren signaleren en interveniëren; begeleiden van opnames; medicatie delen en toedienen; rapportage in EPD; samenwerking met andere disciplines; evaluaties. Je gaat werken volgens rooster in alle voorkomende diensten....


Solliciteer nu!

GZ-/Klinisch psycholoog en programmaleider Nijmegen 2017/690

Je gaat aan het werk als allround therapeut en regiebehandelaar. Je verzorgt zowel individuele als groepsbehandelingen, met name schemagericht. Je neemt deel aan het multidisciplinaire overleg. Als programmaleider werk je mee aan het borgen van (nieuwe) behandelmethodieken, methodisch werken en de kwaliteit van de behandeling. Ook bouw je mee aan onze zorginhoudelijke visie: hoe en op we...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/721

Als psychiater ben je regiebehandelaar en verzorg je intakes en psychiatrisch onderzoek bij onze cliënten Stemming of Persoonlijkheidsstoornissen. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor de farmacotherapie. Daarnaast stuur je medebehandelaren aan en zorg je ervoor dat de administratie op orde is. Je werkt intensief samen met je teamgenoten, verwijzers en ketenpartners. Je partici...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Wolfheze 2017/691

Je voert verpleegkundige- en ADL-handelingen uit en levert een bijdrage aan behandeling en begeleiding van de cliënten op de afdeling. Daarnaast ben je als persoonlijk begeleider van een aantal cliënten hun steun en toeverlaat. De herstelgerichte SRH-methodiek is, naast onze gastvrijheid, leidraad in ons werk en geeft een professioneel kader aan ‘oog voor de clië...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog ADHD/ASS en neuropsychologische diagnostiek Tiel 2017/660

Binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen ben je als GZ-psycholoog regiebehandelaar, voer je intakegesprekken, verricht je psychodiagnostisch onderzoek en word je op het hele spectrum van behandeling ingezet. Daarnaast zet je je expertise ook buiten het zorgprogramma in door samen met de klinisch neuropsycholoog de multicomplexe diagnostiek voor de locatie uit te voeren.   &...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Arnhem 2017/687

Behalve als (co)behandelaar vul je via modulesgroepsbehandeling een deel van het dagprogramma van de ADBO, waarbij het zogenaamde "zelfmanagement" een thema is dat als een rode draad en basis wordt gehanteerd. Je werkt voor 18 tot 20 uur voor de cliënten van de ADBO, waarbij je tevens samen met de verpleegkundige mede structuur geeft aan de dag en de gang van zaken&nb...


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen 2017/636

Naast behandeling van cliënten, individueel of in groepsverband (team bipolaire stoornissen), begeleid je opleidelingen. Het voeren van intakegesprekken, doen van onderzoek en het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen,  behoort ook tot je takenpakket. Daarnaast vragen we van een professional op een TOP GGz afdeling dat hij/zij zich een ware ambassadeur toont, in...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/638

Als psychiater werk je binnen de afdeling Ouderenpsychiatrie Het is afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking  tussen ambulant en kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk. Daarnaast stuur je medebehandelaars aan en zorg je ervoor dat de administratie op...


Solliciteer nu!

Arts Volwassenen Behandel Opnamekliniek Tiel 2017/633

- Samen met je collega en onder supervisie van de psychiater behandel je de   patiënten van de afdeling. De 2 artsen verdelen de caseload. - Je neemt waar voor je collega bij diens vrije dagen. - Je doet opnames, stelt met psychiater en ander disciplines behandelplannen op. - Je spreekt over de week verdeeld dagelijks patiënten over de voorgang. Hiervoor is een struct...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/516

Naast het doen van intakes en  de medicamenteuze begeleiding van clienten zijn er mogelijkheden om psychotherapeutische taken op te pakken, in groepen of individueel. Er kan hier gedacht worden aan schematherapie of DGT. Het verrichten van diensten ten behoeve van de crisisdienst hoort eveneens tot het takenpakket....


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Ede 2017/515

Als klinisch psycholoog ben je regiebehandelaar en koersbepalend in de intake, diagnose en behandeling van onze cliënten. Je voert zowel individuele als groepsbehandelingen uit. In het team Stemming willen we gaan werken met schematherapie, en zien daarbij een leidende rol voor jou weggelegd. Ga je werken voor het team Persoonlijkheidsstoornissen, dan kan je gevarieerde vormen van p...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Volwassenen Tiel 2017/445

Als klinisch psycholoog ben je regie behandelaar. Deze vacature gaat samen met de vacature klinisch psycholoog bij het zorgprogramma persoonlijkheid stoornissen op de locatie Rivierenland.  De klinisch psycholoog gaat zich bezighouden met de behandeling van de in crisis zijnde opgenomen patiënten van het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen. Hiermee wordt de ketenzorg voor...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Arnhem 2017/443

- We zijn op zoek naar een  verpleegkundig Specialist die affiniteit heeft met mensen met een psychotische stoornis; - Je bent regie behandelaar, waarbij je verantwoordelijk bent voor de behandeling van een aantal cliënten; - Draagt bij aan de ontwikkeling van de somatische sceening en leefstijlvisie; - Ervaring binnen de verslavingszorg is een pré; - Je richt je bij dez...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Tiel 2017/338

Je levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en innoveren van de multicomplexe  (neuro-) psychodiagnostiek Je geeft leiding aan andere diagnostici en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit  van de psychodiagnostiek  Je geeft supervisie en/of werkbegeleiding aan GZ-psychologen in opleiding Je neemt deel aan het Pro Persona brede Forum psychodiagnostiek, deel...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/272

Je werkt als regiebehandelaar van cliënten die in behandeling zijn bij de Crisisdienst en het IHT-team (Intensive Home Treatment); je werkt als regie- en medebehandelaar van cliënten in de open opname-units van de Kliniek; je verleent consulten op de opname-afdeling en de Spoedeisende Hulp van het naastgelegen ziekenhuis; je geeft supervisie aan psychiaters in opleiding; ...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede 2017/115

Je gaat op de afdeling als Psychiater werken in een Multidisciplinair team. Je krijgt ondersteuning door een tolk gebarentaal waar nodig. Je voert alle activiteiten uit die bij je vak horen. Dit betekent dat je regiebehandelaar bent voor jouw cliënten. Je doet intakes, psychiatrisch onderzoek, behandelingen, voert overleg en stemt af met collega’s en belanghebbenden bij de cli...


Solliciteer nu!

Psychiater Arnhem 2017/206

Je bent in het team ontwikkelingsstoornissen één van de regiebehandelaren. In het team verzorg je samen met een collega psychiater de psychiatrische onderzoeken en behandelingen en neem je deel aan de multi-disciplinaire overleggen, intervisie van het team en de werkoverleggen van het team.   Je verricht diensten buiten kantoortijden (achterwacht voor de 7x24...


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen 2017/152

Als regiebehandelaar neem je verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen, die multidisciplinair worden uitgevoerd; je behandelt, onder andere, farmacotherapeutisch conform behandelplan en richtlijn; je geeft advies en consult aan medewerkers van het multidisciplinaire team betreffende diagnostiek, indicatiesteling en behande...


Solliciteer nu!

Psychiater Arnhem 2017/082

Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de zorg van cliënten die zijn opgenomen op de kliniek en binnen het IHT team behandeld worden. Je verricht diagnostiek en behandeling. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het IHT-ADBO team en de aansluiting hiervan binnen de ouderenketen. Je superviseert een AIOS psychiatrie, AIOS klinische geriatrie of  ANIOS. De fun...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Arnhem 2018/199

Als klinisch psycholoog werk je nauw samen met diverse andere disciplines binnen het team; je biedt passende behandeling van oudere psychiatrisch patiënten, binnen de kaders van zorgprogramma en multidisciplinaire richtlijnen; je voert complexe behandelingen uit en voert regie over behandelingen die samen met andere disciplines worden uitgevoerd; je bent verantwoordelijk voor speci...


Solliciteer nu!

Psychiater Arnhem 2016/680

Als medisch specialist ben je mede (regie) behandelaar van clienten in een multi disciplinair team. Je voert een deel van de behandeling uit conform behandelplan en neemt deel aan het multi disciplinair overleg....


Solliciteer nu!

Psychiater Ouderen Arnhem 2017/529

Als een van de vier psychiaters van het ambulante team Ouderen zorg je voor diagnostiek en behandeling van ouderen met psychische stoornissen. Afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking met de kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk: bij cliënten op hui...


Solliciteer nu!